Bài viết

Bưu điện tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện thí điểm thu BHXH tự nguyện và BHYT tự nguyện

Ngày 12/02/2014, BHXH tỉnh Lâm Đồng và Bưu điện tỉnh Lâm Đồng ký Hợp đồng Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện tỉnh Lâm Đồng.

Để có cơ sở thực hiện kế hoạch thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnhtrong thời gian thí điểm, trong khi chờ kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, BHXH tỉnh Lâm Đồng tạm giao kế hoạch phát triển đối tượng cho Bưu điện tỉnh Lâm Đồng thực hiện từ nay đến 30/06/2014 gồm: Phát triển 300 người tham gia BHXH tự nguyện và 3000 người tham gia BHYT tự nguyện.

Trên cơ sở kế hoạch này, Bưu điện tỉnh sẽ giao chỉ tiêu cụ thể cho các bưu điện khu vực để thực hiện trong thời gian thí điểm.

Được biết,BHXH tỉnh Lâm Đồng là một trong số 15 BHXH tỉnh, thành phố được BHXH Việt Nam chọn làm thí điểm thực hiện thu BHXH tự nguyện và BHYT tự nguyện qua hệ thống bưu điện kể từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.Trong tháng 01/2014 BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đã tổ chức đào tạo trực tuyến dịch vụ thu BHXH tự nguyện và BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện cho nhân viên bưu điện; đồng thời BHXH tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm tra, sát hạch để cấp thẻ đại lý thu cho nhân viên Bưu điện tỉnh Lâm Đồng để thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện tại các điểm thu.

Hiện nay, có 72 nhân viên Bưu điện tỉnh được tập huấn và được cấp Thẻ Nhân viên thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Mạng lưới đại lý thu BHYT tự nguyện tại các xã, phường do UBND xã, phường giới thiệu bảo lãnh còn đủ điều kiện vẫn tiếp tục duy trì và phát triển.

Hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện và BHYT tự nguyện cùng các hệ thống thu BHYT tự nguyện đang có trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần đẩy nhanh và mạnh độ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.


Notice: Array to string conversion in E:\xampp\htdocs\lamdongpost\libraries\expose\core\expose.php on line 191

Notice: Array to string conversion in E:\xampp\htdocs\lamdongpost\libraries\expose\core\expose.php on line 194