Bài viết

Dịch vụ Bưu kiện

a)        Đối tượng: Cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp

b)       Giới thiệu: Bưu kiện là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát vật phẩm, hàng hóa đến địa chỉ người nhận trong nước và quốc tế, bưu kiện được gắn số hiệu để định vị trong quá trình chuyển phát.

-         Khối lượng và kích thước:

  • Khối lượng tối đa cho mỗi Bưu kiện gửi trong nước là: 30kg. 
  • Kích thước tối đa: chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m, chiều dài nhất của bưu gửi không vượt quá 1,5m 

c)        Tiện ích:

-         Khách hàng có thể định vị được celebrity nudes bưu gửi thông qua số hiệu trên vận đơn.

-         Có các dịch vụ giá trị gia tăng phù hợp:

  • Dịch vụ phát tận tay: là dịch vụ mà người gửi yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ phát đúng tận tay cho người nhận có họ tên, địa chỉ ghi trên bưu gửi. Bưu gửi sử dụng dịch vụ phát tận tay được phát đến người nhận hai lần đầu, nếu không phát được tận tay người nhận mà người gửi không yêu cầu gì thì hoàn trả lại cho người gửi.
  • Dịch vụ báo phát: là dịch vụ mà nhà cung cấp dịch vụ thông báo thông tin phát về bưu gửi, sau khi phát bưu gửi cho người nhận, giấy báo phát được chuyển trả cho người gửi bằng đường thư.
  • Dịch vụ chấp nhận tại địa chỉ theo yêu cầu: là dịch vụ mà người gửi yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ đến chấp nhận bưu gửi tại địa điểm do mình yêu cầu.