Bài viết

Dịch vụ Bưu kiện

a)        Đối tượng: Cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp

b)       Giới thiệu: Bưu kiện là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát vật phẩm, hàng hóa đến địa chỉ người nhận trong nước và quốc tế, bưu kiện được gắn số hiệu để định vị trong quá trình chuyển phát.

-         Khối lượng:

  • Khối lượng tối đa cho mỗi Bưu kiện gửi trong nước là: 31,5kg. 
  • Nếu vật phẩm không thể tách rời ra được có thể chấp nhận vượt mức quy định nhưng không quá 50kg.
  • Khối lượng tối đa cho mỗi Bưu kiện gửi ra nước ngoài là: 31,5kg.

-         Kích thước bưu kiện:

  • Kích thước lớn nhất (áp dụng cho cả Bưu kiện cồng kềnh): ≤1,5m đối với một chiều kích thước bất kỳ hoặc ≤ 3m đối với tổng chiều dài + chu vi không đo qua chiều dài đó.
  • Kích thước nhỏ nhất với một mặt kích thước không nhỏ hơn 90mm x 140mm ± 2mm.

c)        Tiện ích:

-         Khách hàng có thể định vị được bưu gửi thông qua số hiệu trên vận đơn.

-         Có các dịch vụ giá trị gia tăng phù hợp:

  • Dịch vụ phát tận tay: là dịch vụ mà người gửi yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ phát đúng tận tay cho người nhận có họ tên, địa chỉ ghi trên bưu gửi. Bưu gửi sử dụng dịch vụ phát tận tay được phát đến người nhận hai lần đầu, nếu không phát được tận tay người nhận mà người gửi không yêu cầu gì thì hoàn trả lại cho người gửi.
  • Dịch vụ báo phát: là dịch vụ mà nhà cung cấp dịch vụ thông báo thông tin phát về bưu gửi, sau khi phát bưu gửi cho người nhận, giấy báo phát được chuyển trả cho người gửi bằng đường thư.
  • Dịch vụ chấp nhận tại địa chỉ theo yêu cầu: là dịch vụ mà người gửi yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ đến chấp nhận bưu gửi tại địa điểm do mình yêu cầu.