Giới thiệu

logo_vnpost

Đối mặt với những thách thức, khó khăn sau chia tách Bưu chính-Viễn thông, đến nay Bưu điện Lâm Đồng được biết đến như một mô hình điểm về một đơn vị vượt khó thành công với những cách làm hay, hướng đi mới hiệu quả. Những nỗ lực, thành công đó đã được ghi nhận bằng phần thưởng cao quý Huân chương Độc lập hạng Ba cho giai đoạn 2005 – 2009 mà Bưu điện Lâm Đồng vừa được đón nhận.

Trong giai đoạn 2005 – 2009 với vai trò là doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn, Bưu điện Lâm Đồng đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của địa phương. Sau chia tách, doanh thu năm 2008 và 2009 đạt mức tăng trưởng từ 14% đến 43%, mạng Bưu chính-Phát hành báo chí tiếp tục được mở rộng và phát triển: hiện nay, toàn Bưu điện tỉnh có 283 điểm phục vụ (trong đó có 42 Bưu cục cấp 1, 2, 3 và Kios; 111 điểm Bưu điện – Văn hóa xã; 130 điểm Đại lý Bưu điện). Số bưu cục nối mạng tin học là 52 điểm. Bán kính phục vụ bình quân 2,2km/ điểm phục vụ.

Năm 2010 trong bối cảnh thị trường dịch vụ Bưu chính tiếp tục có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt việc các doanh nghiệp mới tham gia thị trường và tập trung khai thác các dịch vụ “mầu mỡ” tại các khu trung tâm đã tạo ra sức ép lớn cho Bưu điện tỉnh. Vừa đối mặt với thách thức cạnh tranh vừa phải đảm nhiệm nhiệm vụ công ích, tập thể CBCNV Bưu điện Lâm Đồng đã nỗ lực không ngừng với những chuyển biến tư duy kinh doanh, tìm tòi áp dụng những sáng kiến ý tưởng kinh doanh mới… Những cách làm này đã đem lại hiệu quả thiết thực với doanh thu phát sinh 2010 đạt 107,5% kế hoạch. Các nhóm dịch vụ đều có chỉ số tăng trưởng cao: Nhóm dịch vụ Bưu chính chuyển phát tăng trưởng 19,9%; Nhóm dịch vụ PHBC tăng trưởng 17,7%; Nhóm dịch vụ Đại lý bưu chính: tăng trưởng 9,5%; Nhóm dịch vụ Tài chính bưu chính tăng trưởng 18,9%. Đặc biệt đối với những nhóm dịch vụ kinh doanh khác đã đạt mức tăng trưởng đáng khích lệ. Điển hình như dịch vụ Vận tải Bưu chính đã đạt tốc độ tăng trưởng gấp 6 lần, dịch vụ cho thuê địa điểm tăng trưởng 16,9%.

Giữ vững thị phần, mở rộng các dịch vụ mới bên cạnh việc nâng cao chất lượng của các dịch vụ truyền thống, năm 2011, Bưu điện Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, doanh thu tính lương tăng trưởng 14,6%; Chênh lệch thu chi giảm âm 35%; Năng suất lao động tăng trưởng trên 40%…